MONVI.eu Turistički smještaj u Hrvatskoj
Popis smještajaPretragaMapaNajam automobila
Rezervacijski sustav
Rezervacijski sustav omogućuje praćenje rezervacija smještajnih jedinica. Pod "Nova rezervacija" odabire se smještajna jedinica, datum dolaska i odlaska (klikom na strelicu desno od polja s datumom otvara se kalendar za odabir datuma) i oznaka rezervacije/ime gosta (za vlastitu evidenciju), te se klikom na dugme "Dodaj" rezervacija sprema. Postojeće rezervacije ispisane su u grupi pojedine smještajne jedinice. Klikom na dugme u retku pojedine rezervacije mijenja se njen status ili se ista briše (U - upit gosta za rezervacijom, R - potvrđena rezervacija, N - nedostupan period za rezervaciju, X - brisanje rezervacije.
Rezervacijski sustav
Unos datoteke s rezervacijama
Moguće je ručno ili putem drugog softvera generirati datoteku sa stanjem rezervacija za sve smještajne jedinice u objektu, te ju učitati u rezervacijski sustav. Datoteka sa stanjem rezervacija je tekstualna datoteka u kojoj svaki redak predstavlja jednu rezervaciju, zapisanu u slijedećem formatu:
R-DDMMYYYY-DDMMYYYY-S
gdje je:
R - redni broj smještajne jedinice (npr. 1)
DDMMYYYY - datumi dolaska i odlaska gostiju (DD dan, MM mjesec, YYYY godina, npr. 15082010)
S - status rezervacije (1 - upit gosta za rezervacijom/privremeno nedostupno, 2 - potvrđena rezervacija/zauzeto, 4 - nedostupan period za rezervaciju)
Napomena: kod unosa datoteke s rezervacijama, sve se postojeće rezervacije automatski brišu!
Internet adresu za slanje datoteke možete naći na stranici za administraciju rezervacija (nakon prijave).
Ako imate vlastitu internet stranicu, stanje rezervacija možete prikazati posjetiteljima direktnim pozivanjem stranice http://croatia.aventin.hr/show_rez.php?cc=hr&sjID=123&rbr=1 s tim da plavi broj zamijenite brojčanom oznakom vašeg smještaja, a crveni broj rednim brojem smještajne jedinice za koju želite prikazati stanje rezervacija (npr. HR-123-1).
Prikaz popunjenosti
Prikaz popunjenosti smještajnih jedinica posjetiteljima oglasa (nakon klika na "Prikaz slobodnih termina"):
Prikaz popunjenosti
Copyright © 2004-2021 Aventin d.o.o.