MONVI.eu Turistički smještaj u Hrvatskoj
Popis smještajaPretragaMapaNajam automobila
Unos oglasa
Oglašavanje apartmana na internetu   » primjer unosa oglasa (ilustracija koraka 1-11)
1. Ako sučelje trenutno nije na hrvatskom jeziku, odaberite hrvatski jezik klikom na odabir jezika na desnom vrhu stranice, pored zastavice.
2. Kliknite na meni "Popis smještaja" za prikaz liste regija.
3. Kliknite na regiju u kojoj se nalazi vaš smještaj.
4. Kliknite na mjesto u kojem se nalazi vaš smještaj.
5. Kliknite na poveznicu "Dodaj smještaj" (desno ispod popisa smještaja).
+ Opcija: za odabir lokacije smještaja na zemljopisnoj mapi kliknite na poveznicu "promijeni lokaciju" te na mapi kliknite na ikonu mjesta u kojem se nalazi vaš smještaj.
6. Unesite naziv smještaja (nazivi pojedinih smještajnih jedinica određuju se nakon aktivacije oglasa).
7. Ako imate vlastitu internet stranicu, upišite njenu adresu, u protivnom ostavite polje prazno.
8. Unesite vaše ime i prezime.
9. Unesite vašu e-mail adresu - pazite da ju točno unesete jer će se ova adresa koristiti za komunikaciju s vama. Nakon aktivacije smještaja moći ćete unijeti zasebnu e-mail adresu za komunikaciju s gostima.
10. Pročitajte i prihvatite Uvjete korištenja.
11. Nakon unosa svih podataka kliknite na dugme "Dodaj".
12. Odmah nakon unosa oglasa primit ćete e-mail za potvrdu unosa. Ova potvrda služi za provjeru prijavljene e-mail adrese - kliknite na poveznicu u primljenoj poruci za potvrdu unosa oglasa (ne odgovarajte na primljeni e-mail, on je poslan automatski).
Aktivacija oglasa
Oglašavanje apartmana na internetu 1. Nakon potvrde unosa oglasa isti će biti provjeren i aktiviran.
2. Nakon aktivacije oglasa obavijestit ćemo vas e-mailom i poslati vam adresu stranice za administraciju vašeg smještaja te početnu pristupnu šifru. Pristupnu šifru čuvajte jer poznavanje šifre omogućuje promjenu podataka o vašem smještaju.
Administracija oglasa
Oglašavanje apartmana na internetu 1. Unesite u pretraživač zaprimljenu adresu stranice za administraciju smještaja. Unesite pristupnu šifru i prijavite se. Pristupnu šifru možete po volji promijeniti.
2. Podaci o smještaju podijeljeni su u grupe. Prvu grupu čine osnovni podaci, drugu podaci o smještajnom objektu, a svaka slijedeća grupa sadrži podatke o pojedinoj smještajnoj jedinici. Svaka grupa podataka sprema se klikom na pripadajuće dugme "Spremi". Nije moguće odjednom spremiti više grupa podataka, klikom na pojedino dugme sprema se samo trenutno odabrana grupa.
3. U grupi "Osnovni podaci" unose se podaci o kontakt osobi za rezervaciju smještaja, adresa smještaja, podaci za prikaz lokacije smještaja na mapi, brojevi telefona za kontakt, jezici koje kontakt osoba razumije te udaljenosti smještajnog objekta od pojedinih lokacija (more, trgovina...). Određuje se vrsta mape (cestovna, satelitska, kombinirana ili terenski prikaz) te nivo zumiranja. Lokacija smještaja na zemljopisnoj mapi može biti određena klikom na "odredi lokaciju prema adresi" (nakon prethodnog unosa adrese u ispravnom formatu, vidi primjer na stranici) ili dvostrukim klikom na lokaciju na mapi. Dodatne opcije: prikaz liste smještajnih jedinica, korištenje rezervacijske forme, korištenje rezervacijskog sustava, proizvoljni periodi određivanja cijena smještaja.
4. U grupi podataka "Smještajni objekt" određuje se vrsta i kategorija smještajnog objekta te da li se vrsta smještaja prikazuje na listi smještaja u pojedinom mjestu. Unose se opisi smještajnog objekta ne svim podržanim jezicima (hrvatski, engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, slovenski, češki, mađarski).
5. U grupi podataka pojedine smještajne jedinice unosi se vrsta, naziv i kategorija smještajne jedinice, kat, površina, kapacitet osoba, dodatno osoba (pomoćni ležajevi), broj spavaćih soba i kreveta za 1/2 osobe, podaci o cijeni smještaja, detalji opremljenosti smještajne jedinice te opisi smještajne jedinice na svim podržanim jezicima. Cijena smještaja može biti određena prema periodima ili u rasponu od-do. Ovisno o postavci u grupi "Osnovni podaci", periodi za određivanje cijena su kalendarski mjeseci ili proizvoljno određeni periodi. Može se odrediti da je cijena smještaja izražena po osobi (umjesto po smještajnoj jedinici). Određuje se valuta u kojoj su cijene izražene. Smještajne jedinice su inicijalno neaktivne (posjetitelji ih ne mogu vidjeti); aktiviraju se odabirom opcije "aktivna".
6. Klikom na dugme u polju "administracija fotografija" prelazi se na stranicu za dodavanje slika smještajnog objekta i smještajnih jedinica. Na toj se stranici nalaze i detaljne upute za rad sa slikama.
7. Ukoliko ste (u grupi "Osnovni podaci") aktivirali korištenje rezervacijskog sustava, bit će vam prikazana i poveznica za pristup rezervacijskom sustavu.
» upute za korištenje rezervacijskog sustava
Oglašavanje apartmana na internetu
Uvjeti korištenja: ovaj je katalog namijenjen isključivo oglašavanju turističkog smještaja. Oglašivači su dužni objavljivati istinite podatke o svom smještaju. Oglašivači smiju objavljivati samo tekstove i fotografije na koje imaju autorska prava, te snose svu odgovornost za eventualno kršenje tuđih autorskih prava objavljivanjem tekstova i fotografija u ovom katalogu. Osim za podatke za koje je izričito navedeno, oglašivači sami unose i mijenjaju podatke o svom smještaju. Komunikacija s oglašivačima/korisnicima vrši se elektroničkom poštom. Ne snosimo odgovornost za mogući privremeni prekid usluge koji se može desiti zbog nedostupnosti poslužitelja, smetnji u internet prometu ili drugih uzroka na koje ne možemo utjecati. Pridržavamo pravo svakodobne izmjene dizajna i sadržaja prikazanih podataka. Svako korištenje ovog kataloga kojim se krši zakon zabranjeno je. Nepridržavanje ovih uvjeta korištenja može rezultirati brisanjem smještaja iz kataloga, bez prava na bilo kakvu naknadu ili povrat uplaćenih sredstava. Objavljivanjem oglasa u ovom katalogu oglašivači u potpunosti pristaju na navedene uvjete korištenja. Besplatni oglasi: stranice koje reklamiraju tuđi smještaj (katalozi smještaja, turističke agencije, rezervacijski sustavi i sl.) te stranice u izradi, su zabranjene. Besplatni oglasi ne uključuju bilo kakvu korisničku podršku te isključuju svaku odgovornost prema oglašivaču po pitanju pružanja ove usluge.
Copyright © 2004-2021 Aventin d.o.o.